Pieczątka

Gdzie jest pieczątka?

Pieczątka konieczna do podbicia książeczki zdobywców KGP (Korony Gór Polski) znajduje się w Schronisku Na Śnieżniku.

CETIK

Pieczątkę znajdziesz również w CETIK (Centrum Edukacji, Turystyki I Kultury) w Stroniu Śląskim. CETIK znajduje się przy ul. Kościuszki 18

www.cetik.stronie.pl
ul. Kościuszki 18
57-550 STRONIE ŚLĄSKIE                                                     
TEL. 74 8143 205
e-mail: cetik@stronie.pl
Centrum czynne w godzinach:
poniedziałek – piątek w godz. 8-16
sobota 9:30 – 12:30