Projekt zagospodarowania terenu

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

Odbudowa wieży widokowej na Śnieżniku Kłodzkim w obrębie działki Nr 370, obręb Stronie Lasy. Raport został opracowany za zamówienie Gminy Stronie Śląskie przez mgr Jerzy Weretelnik oraz dr Elżbieta Weretelnik pod kierunkiem dr Wojciecha Jankowskiego. Raport został opublikowany w kwietniu 2013 r.