TRANSGRANICZNA INWESTYCJA W MASYWIE ŚNIEŻNIKA

JAKO ELEMENT ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO

Trzy koncepcje Wieży Na Śnieżniku
Trzy koncepcje wieży na Śnieżniku z 2013 roku. Opr. Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu „Januszówka” – Bielsko Biała

Artykuł autorstwa dr Małgorzata Żochowska, który ukazał się w “Ziemia Kłodzka – Od Kladského pomezí – Glatzer Bergland” który jest regionalnym miesięcznikiem transgranicznym. (Ziemia Kłodzka nr 258-259/ styczeń-luty 2016)

Czy wiesz, że jedną z koncepcji było wybudowanie wielkiego peryskopu (łódź podwodna na Śnieżniku?) wraz z oświetleniem lotniczym i systemem kamer, a wszystko w otoczeniu laserowego oświetlenia, które miało zaznaczać trójwymiarowy obrys dawnej wieży. Sama platforma widokowa miała by miejsce na poziomie terenu oraz pod jego powierzchnią.

Koncepcja I
Platforma widokowa wieży umieszczona została na poziomie terenu oraz w kondygnacji –1. Platforma pełni jednocześnie funkcję fundamentu wieży technicznej, zwieńczonej górną głowicą optyczną peryskopu. Tam też znajduje się zespół kamer i oświetlenie lotnicze. W tym obiekcie krajobraz podziwiamy: a. za pomocą peryskopu, stojąc na środku pomieszczenia i obracając okularem peryskopu. b. dzięki kamerom, na ścianie monitorów wypełniających wewnętrzny obwód rotundy. Konstrukcja żelbetowo-stalowa, z wykorzystaniem rumowiska po starej wieży. Nocne efektowe oświetlenie laserowe, zaznaczyłoby w realnej przestrzeni 3D, obrys starej wieży.

Koncepcja druga to oparta na planie trójkąta wieża, którą otacza stalowa siatka, która zabezpiecza przebywających tam turystów.

Koncepcja II
Budowla stalowa, na planie trójkąta, wieńczona platformą widokową. Konstrukcję oplata osnowa z siatek stalowych, podkreślająca lekką, ale industrialną wizję obiektu. Siatka stanowi jednocześnie zabezpieczenie przebywających tam zwiedzających. Jako jedyny z trzech wariantów, nie umożliwia lokalizacji dodatkowych funkcji wymagających zamkniętych pomieszczeń.

Trzecia realizowana koncepcja (z drobnymi zmianami) wydaje się być najbardziej odpowiednią.

Koncepcja III
Koncepcja III, którą wybrano jest najbardziej zbliżona do pierwowzoru i najkorzystniejszy dla środowiska, możliwa do zaakceptowania przez Wojewódzką Radę Ochrony Przyrody. Trzon przyziemia i jednocześnie dolny odcinek komunikacji pionowej, w obudowie z miejscowego kamienia (rumowisko po starej wieży). Komunikacja pionowa schodami stalowymi, nad częścią kamienną w tubusie szklanym. Wieża zwieńczona tarasem w obudowie szklanej. Konstrukcja stalowo żelbetowa, taras zadaszony, lokalizacja w bezpośredniej bliskości fundamentu starej budowli (Rafał Kozłowski pracownia Januszówka). Planowana rekonstrukcja będzie nawiązywać charakterem i skalą do zniszczonego zabytku. Również wysokość będzie na ponad 30 metrów z tarasem widokowym.

W Podsumowaniu przeczytamy:

Pomysł odbudowy wieży na Śnieżniku powracał co jakiś czas, nie przynosząc rezultatów. Obecnie jest duża szansa, że jedna z największych atrakcji turystycznych w regionie będzie odbudowana bez konfliktu z przyrodą. Przed wojną wieża spełniała prawidłowo swoją turystyczną funkcję, należy przypuszczać, że taką rolę będzie spełniała po odbudowaniu. Wieża na Śnieżniku może wpłynąć na ożywienie turystyki transgranicznej w rejonie Masywu Śnieżnika, podobnie jak w wypadku wieży na Borówkowej w Górach Złotych. Ta inwestycja, to efekt współpracy transgranicznej w Euroregionie Glacensis oraz dużej aktywności jego członków, zwłaszcza gmin południowej części Ziemi Kłodzkiej.