Słupek graniczny III/70

Nietypowy słupek graniczny na Śnieżniku. Wielu turystów zastanawia się dlaczego jeden ze słupków granicznych na zboczach Śnieżnika ma inny kształt od pozostałych. Słupek oznaczony nr III/70 znajduje się 200m od szczytu, jego nietypowy kształt nie jest przypadkowy. Na granicy polsko-czeskiej znajdują się tylko dwa takie słupki. Podobny, z oznaczeniem III/43 znajduje się w Górach Bialskich, jest od oddalony od słupka III/70 o ok. 13km (w lini prostej).

Nietypowy słupek graniczny

III/70

Warto wyjaśnić z czego wynika takie właśnie oznaczenie tego słupka, kolejny słupek o już bardziej typowym kształcie ma inną numerację.

  • „CZPL” – miedzynarodowe oznaczenie granicy czesko-polskiej
  • „III” – trzeci odcinek granicy (lub inaczej trzecia strefa delimitacyjna)
  • „70” – kolejne numery głównego znaku granicznego na danym odcinku granicy

Trójstyk.

Tego typu słupkami oznaczano trójstyki granic, w tym przypadku był to trójstyk Czech, Moraw oraz Ziemi Kłodzkiej. Do końca XVIII wieku znajdował się tutaj drewniany słup graniczny, który w ok 1830 roku został wymieniony na kamienny. Miał on oznaczenia wszystkich trzech państw

  • KB – Königreich Böhmen (Królestwo Czech)
  • MM – Markgrafschaft Mähren (Margrabstwo Moraw, Marchia Morawska)
  • GG – Grafschaft Glatz (Hrabstwo kłodzkie)
Mapa z 1863 r. z przedstawieniem obu Trzech Granic (czesko-morawsko-kłodzkie na Králické sněžník i morawsko-śląskie-kladsk na Smrku)

Dlaczego słupek graniczny na Śnieżniku nie znajduje się na szczycie?

Kamienny słup graniczny został tu postawiony na podstawie korekty granicy z Prusami w latach 1844-1867 i po podpisaniu traktatu austriacko-pruskiego w 1869 roku. Dziwne wydaje się położenie trójstyku nie na szczycie Śnieżnika, ale 200 metrów na południowyzachód. Jest to wynik ówczesnych sporów granicznych i orientacji punktów trzech zainteresowanych krajów.

Czechosłowacja

Po utworzeniu Republiki Czechosłowackiej w 1918 r. granice Czech, Moraw i Niemiec Pruskich spotkały się na Śnieżniku (Wolne Państwo Pruskie było częścią Niemiec). W latach dwudziestych postawiono słupek graniczny na Śnieżniku z oznaczeniem XI/1 (początek jedenastego odcinka pruskiej części granicy czechosłowacko-niemieckiej). W przebiegu granicy czechosłowacko-polskiej słup ten miał numer V/70. Po II wojnie światowej Prusy zniknęły i od tego czasu do dziś spotykają się tu granice Czech, Moraw i Polski. Dzięki znajdującej się wówczas na szczycie Wieży im. cesarza Wilhelma I (niem. Kaiser-Wilhelm-Turm) słupek był chętnie fotografowany.

Słupek graniczny na Śnieżniku
Słupek graniczny na Śnieżniku

Wpis napisany na podstawie strony: www.zdeneksmida.cz