Konstrukcja stalowa z Rudy Śląskiej

Podczas prac budowlanych nad nową Wieżą Na Śnieżniku odkryto pozostałości konstrukcji stalowej starej wieży im. cesarza Wilhelma I. Dzięki temu wiemy, że część z konstrukcji stalowych została dostarczona z Friedenshütte – huta „Pokój” która mieści się w Nowym Bytomiu, dzielnicy Rudy Śląskiej.

Obecnie huta nazywa się „Huta Pokój S.A.” i wchodzi w skład Grupy Kapitałowej „Węglokoks S.A.” W 2009 roku huta dostarczała konstrukcję stalowe na fasadę stadionu w Kapsztadzie.