Mury obronne w Bystrzycy Kł.

Bystrzyca Kłodzka jest jednym z niewielu miast w którym do dnia dzisiejszego prawie w całości zachowały średniowieczny pierścień murów obronnych wraz z basztami i bramami, nie zachował się jedynie zachodni fragment obwarowań.

Mury obronne pochodzące z 1319 roku i zostały ufundowane przez bystrzyckiego wójta Jakuba Rückera. Kamienne, grubości 1 m, częściowo włączone w powstające przy nich budynki.

Po stronie wschodniej i południowej forma murów narzucona została przez specyficzne ukształtowanie terenu w postaci stromej, wysokiej skarpy. Dzięki czemu miasto nie wymagało dodatkowego zabezpieczenia fosą. Fosa została wybudowana od zachodu i północy.

Za wzniesienie miejskiej fortyfikacji obronnej król J. Luksemburczyk przyznał miastu już w 1319 r. pełną samodzielność prawną, co postawiło Bystrzycę w rzędzie miast królewskich.